Vilkår for busudlejning

Du kan kun leje en bus hos os, hvis følgende betingelser er opfyldt.

Du kan kun leje bus hos os hvis følgende betingelser er opfyldt

 • Du har kørekort til bus – Kategori D på dit kørekort (DE hvis du skal køre med trailer over 750 kg totalvægt)
 • Du har chauffør uddannelsesbevis hvis kørslen indbefatter kørsel uden for Danmarks grænser – ikke nødvendigt hvis kørslen alene sker i DK
 • Du har Digitalt førerkort
 • Nye lejere af store turistbusser skal vi lige have en lille prøvetur med os så vi kan vise betjeningen af bussens mange funktioner og vi lige forvisser os om at det ser fornuftigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ud
 • Accepterer betingelserne for lejemålet som beskrevet på denne side samt på lejekontrakten

Praktisk

Senest 10 dage efter bestillingen og modtagelsen af ordrebekræftelse skal der indbetales et depositum på ca. 10% af lejeprisen dog mindst 1.000,00 kr. Ved afbestilling af reservationen tilbagebetales dette depositum IKKE. Ved afbestilling senere end 15 dage før lejemålet faktureres desuden 50% af lejebeløbet. Afbestilling senere end 10 dage inden 1. Lejedag medfører fakturering af det fulde beløb.

Bussen skal afhentes og afleveres på udlejers adresse i Greve. Ved afhentningen skal det fulde lejebeløb minus evt. indbetalt depositum betales, og der skal deponeres et beløb til dækning af selvrisiko som er 5.000,00 ved kørsel i DK og 10.000,00 ved udlandskørsel. Bussen skal afleveres til aftalt tid. Udeblivelser eller forsinkelser vil medføre fakturering af ekstra døgn.

Alle vores busser må køre i alle miljøzoner i Danmark.

Busudlejning

Chaufføren skal være indstillet på en kort prøvetur i bussen for at vi kan sikre os at bussen betjenes korrekt og for gennemgang af bussens funktioner. Vi forbeholder os ret til at afvise en chauffør hvis vi skønner at vedkommende ikke på betryggende vis – både i forhold til passagererne og til materiellet – vil kunne gennemføre kørslen.

​I tilfælde af at lejeren bliver indblandet i trafikuheld uanset om det er i udlandet eller i Danmark, skal udlejer straks og ubetinget informeres. Lejer anbefales ikke at aftale skyldspørgsmål med modparten men overlade dette til politiet. Evt. skyldspåtagelse sker for lejers egen regning og risiko og binder ikke udlejer eller udlejers forsikringsselskab. Udlejer er berettiget til ved trafikuheld straks at hæve depositummet indtil skyldsspørgsmålet er afklaret og skaden opgjort.

NB – i tilfælde af driftstop – meget vigtigt

I tilfælde af driftsstop skal man gøre sig klart at vi ikke kan spænde et sikkerhedsnet ud under lejeren forstået således at vi ikke kan garantere assistance til hjemtransport eller færdigkørsel af turen. Når man vælger at leje en bus til sin tur fremfor at få kørslen udført af et professionelt vognmandsforetagende har man samtidig selv påtaget sig ansvaret for turen gennemførelse. En bus er et stykke teknik der kan og vil bryde ned på forskellige systemer fra tid til anden – disse nedbrud og konsekvensen heraf har man som lejer accepteret og man må derfor ikke forvente at vi stiller en anden bus til rådighed inden for lejebeløbet. Såfremt vi skal køre turen færdig for lejeren vil det ske til almindelig og normal takst. Belært af erfaringen vil Kagans Turist forlange at der underskrives en accept af betaling for sådanne transporter.

Ved aflevering skal følgende være foretaget:

 • Toilettet skal være tømt – faktureres med 500,00 hvis det ikke er sket
 • Bussen tanket – faktureres med aktuelt tanket diesel + 250,00 hvis den ikke er tanket
 • Alt affald fjernet, gardiner sat på plads, stolerygge rettet op, fodstøtter slået op og alle effekter fjernet fra gulv, avisnet og hattehylder
 • Vandbeholder til køkken skal være tømt
 • Køkken rengjort, kaffemaskine tømt og skyllet
 • Pølsekoger tømt for vand og rengjort
 • Kontrol af bussens inventar herunder værktøjskassens indhold

Ved mangelfuld rengøring i henhold til ovenstående faktureres pr. time kr. 250,00 plus moms–dog minimum for 3 timer.

Det kan dog inden lejemålet aftales at vi står for rengøringen i henhold til de ovenstående punkter. Prisen herfor aftales samtidig.

NB Der er fuld erstatningspligt – dvs. uden for selvrisikoen – for ødelæggelser af bussens interiør – f.eks. stole, udstyr i køkken samt video/Hi-Fi/mikrofon etc.​

Kagans Turist fraskriver sig ethvert ansvar for driftsstop under en udlejning, samt at en udlejning ikke kan gennemføres såfremt bussen fra et tidligere lejemål er returneret i en stand der gør at den ikke kan køre. I så tilfælde vil vi gøre alt vi kan for at hjælpe men vi kan ikke garantere det vil lykkes. Hvis vi må

Alle vores busser må køre i alle miljøzoner i DK.

Skriv til os for at leje en bus

Du kan hurtigt og nemt udfylde vores kontaktformular, hvor du beskriver, ​hvad du ønsker at vide mere om.

Kontakt os

Kontakt os i dag på 24 41 93 50 og planlæg dit næste bustur